Sportovní rekreační kluby Břízky

Aktivity

Pokud máte zájem zúčastnit se některého cvičení, neváhejte kontaktovat lektora, který má danou aktivitu na starosti.

Cvičení nejmladších v doprovodu rodičů(1,5–3 roky)

Cvičení pro nejmenší děti (1,5–3 roky)

Sandra Válková čtvrtek, 10:00 – 11:00 50 Kč

zobrazit podrobnosti

Toto cvičení je určené pro děti od 1,5 do 3 let, v doprovodu rodičů. Děti při cvičení objevují nové věci, získávají nové zkušenosti, učí se toleranci i respektu a mohou si najít nové kamarády. Na hodině se učíme novým dovednostem, říkankám, písničkám, spolupráci a respektování dalších dětí, odvaze, procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, procvičujeme mysl a řeč.

nahoru

Cvičení pro nejmenší bez doprovodu rodičů: Děti na startu (2,5–4 roky)

Anna Kolářová středa, 16:00–16:50 50 Kč fotky další fotky

zobrazit podrobnosti

Pohybové aktivity pro děti 2,5 – 4 roky

Cvičební hodiny děti absolvují již samostatně, bez spoluúčasti svých blízkých dospělých. Pomáháme tím dětem k osamostatňování, k začleňování se do kolektivu dětí majících rády pohyb, ale i k prvnímu vštěpování disciplíny při společném sportování, a to za účelem ochrany jejich zdraví. Smyslem těchto pohybových lekcí je, systematicky rozvíjet již u dětí tohoto útlého věku správně prováděné základní motorické dovednosti zaměřené na jejich pohybovou všestrannost. Laskavým, individuálním přístupem ke každému dítku se snažíme v dětech podporovat radost z každého dosaženého kvalitativně pohybového zlepšení. Potlačujeme vzájemné soupeření a nevraživost, hlídáme spokojenost každého dítka, tím i rodičů či prarodičů. Všechno co se děti naučí přes zimní období v tělocvičně, zkoušíme v jarně letním období i venku, v blízkém okolí areálu v Břízkách.

Tato cvičení jsou prvním krokem, prvním obdobím, systematického a dlouhodobě vedeného, pohybově všestranného rozvoje každého dítka takto aktivně zapojeného do pravidelného sportování."

Podrobnější popis doplníme.

nahoru

Sportovně-herní všestrannost mladších dětí: Děti na startu (4–5,5 let)"

Jiřina Vargová čtvrtek, 15:45 – 16:45 50 Kč

zobrazit podrobnosti

Sportovní a herní všestrannost dětí 4–5,5 let

V těchto cvičebních lekcích pokračujeme v systematickém a dlouhodobě vedeném, pohybově všestranném rozvoji každého aktivně zapojeného dítka do našich cvičebních aktivit. Snažíme se rozvíjet jeho radost, a to nejen z jakéhokoliv pohybu formou kolektivního herního zapojení, ale i radosti z jeho individuálních dovedností, které cíleně směřujeme k jeho pohybově sportovním základům v disciplínách podporujících motorickou všestrannost , tělesnou kondici, obratnost a zdraví. Všechno co se děti naučí přes zimní období v tělocvičně, zkoušíme v jarně letním období i venku, v blízkém okolí areálu v Břízkách."

nahoru

Sportovně-herní přípravka předškoláků: Děti na startu (5,5–7 let)

Monika Všetečková středa, 16:55 – 17:55 50 Kč

zobrazit podrobnosti

Sportovně-herní přípravka předškolních dětí 5,5–7 let

V těchto cvičebních hodinách děti navazují na pohybové dovednosti již získané v lekcích pro děti 2,5–5,5 let. Pokud tyto naše lekce neabsolvovaly, nevadí, začlení se dle svých dovedností do skupinky dětí jim odpovídající. Během každé lekce děti absolvují trénink směřující k postupnému rozvoji dovedností všestranného sportování, s cílem získání obratnosti, výbušnosti, rychlosti, síly i vytrvalosti, a v neposlední řadě i v rozsahu pohyblivosti, včetně práce s míčem. Vše na základě her a radosti z pohybu, nikoliv drilování."

nahoru

Atleticko-herní přípravka dětí mladšího školního věku: Děti na startu (7–9 let)

Monika Všetečková pondělí, 16:00 – 17:00 50 Kč

zobrazit podrobnosti

Atleticko-herní přípravka dětí mladšího školního věku

V těchto cvičebních hodinách děti navazují na pohybové dovednosti již získané v lekcích předešlých (pro děti 3–4 roky, 4–5,5 let a 5,5–7 let). Pokud tyto naše lekce neabsolvovaly, nevadí, začlení se dle svých dovedností do skupinky dětí jim odpovídající. Během každé lekce děti absolvují trénink směřující k postupnému rozvoji dovedností všestranného sportování, a to s cílem získání obratnosti, výbušnosti, rychlosti, síly i vytrvalosti. Cílíme k rozvoji jejich celkové tělesné koordinace, kondice, výkonosti, pohyblivosti. V této věkové kategorii již lze děti směřovat, v závislosti na jejich tělesných dispozicích a talentu, k pro ně vhodným sportovním disciplínám. Pro pokračování pohybového rozvoje, v co největším spektru dovedností, však preferujeme aktivity atletické a míčové. Vše na základě her a radosti z pohybu, nikoliv drilování.

nahoru

Kondice

Kondičně-aerobní cvičení

Helena Kolářová pondělí, 17:30 – 18:30 50 Kč

zobrazit podrobnosti

Zajímají mě různé druhy pohybových aktivit, proto je v mé hodině aerobic mix trochu tance, trochu aerobiku, trochu kondičního cvičení doplněného protahováním a uvolněním. Samozřejmostí jsou i informace z fyzioterapie.

nahoru

Kondiční cvičení žen

Libuše Franckeová úterý, 19:00 – 20:30 50 Kč

zobrazit podrobnosti

Kondiční cvičení žen je ideální na zvýšení fyzické kondice a formování postavy. Začínáme aerobní vazbou, při které se zahřejeme a připravíme na spalování tuků. Poté následuje kruhový trénink při hudbě s využitím různého náčiní – činky, balony, bosu, stepy a podobně. Na závěr zařazujeme strečink.

Stejnou hodinu cvičíme zhruba 2 měsíce. Začínáme lehčí hodinou a během roku zátěž přidáváme.

nahoru

Kondiční kruhový trénink mužů i žen

Jiřina Vargová středa, 19:15 – 20:30 50 Kč  fotky

zobrazit podrobnosti

O cvičební aktivitě:

 • Samotnému kruhovému tréninku předchází společné krátké rozcvičení v rytmickém tempu, za účelem rozehřátí, rozdýchání a nastartování tepové frekvence.
 • Každý kdo přijde, pak absolvuje samostatně celý kruhový trénink (cca 1 hodina) na jednotlivých stanovištích, s tím, že na každém stanovišti jsou nakombinovány posilovací cviky zaměřené vždy na partie svalů určité části těla (svaly břicha, hyžďí, stehen, lýtek, zad, prsou, paží, ramen) s doplněním cviků na jejich protažení.
 • Intenzitu posilování si volí každý sám podle své okamžité potřeby (např. začínající, či v plném zdraví a tréninku, nebo po nemoci) a to pomocí posilovacího náčiní, nářadí a svojí individuální volbou zátěže a frekvence opakování jednotlivých cviků.
 • Abychom neodcházeli z tréninku udýchaní, celá cvičební aktivita končí společnou cca 20minutovou relaxací formou strečinku a protažení rozehřátých svalů.
 • Všechny tři části, z nichž se tato cvičební aktivita skládá, jsou podkresleny odpovídající rytmickou či relaxační muzikou.

Co mohu k této aktivitě ještě dodat?

 • Jejím cílem je získání a udržování celkové kondice (srdeční, dechové), zpevňování svalů a udržování svalové rovnováhy.
 • Jsem tam od toho, abych poradila, jak kondici získat, udržovat si ji, jak správně jednotlivé cviky provádět, ale také proto, abych pomohla zapomenout na denní stresy, abych pomohla k odreagování se a k celkovému uvolnění a to nejen těla, ale i mysli.
 • Naše hesla jsou: „problémy necháváme před dveřmi tělocvičny“, „cvičíme ne kvůli ostatním, ale sami kvůli sobě“, „s legrací a úsměvem to jde vždycky líp“.
 • Jsem ráda, že všichni, kteří dlouhodobě tuto aktivitu navštěvují, jsou s tímto typem pohybu spokojeni a že jim, jak říkají „dobíjím baterky“.
 • Mohu říci, že za ta léta se z masového cvičení podařilo vytvořit cvičení klubového charakteru, k čemuž přispívají i společná vánoční posezení či posezení při kytarách na začátku a konci cvičební sezóny.
 • Cvičební sezóna probíhá přes zimní období od října do dubna (řídíme se změnami letního času na zimní a zimního času na letní), v jarním a letním období je škoda chodit do tělocvičny, raději provozujeme individuální kondiční pohyb venku (cyklo, turistika, plavání, běh, atd.).

Naše motto:

 • Vítán je každý, kdo chce sám na sobě dlouhodobě pracovat v atmosféře pohody klubového cvičení. Na pohlaví, věku a výkonnosti nezáleží, vždyť udržovat si kondici je nutné v každém věku, úměrně svým zdravotním možnostem. Přijďte si odzkoušet tento typ pohybové aktivity.
nahoru

Zdraví

Zdravotně-kondiční cvičení

Helena Kolářová středa, 14:45 – 15:45 50 Kč  fotky

zobrazit podrobnosti

Ve spolupráci s jabloneckou nemocnicí vzniklo zdravotně-kondiční cvičení, které je vhodné nejen pro kardiaky, ale pro kohokoli, kdo se chce hýbat. V hodině využívám pružné tahy, gymbaly, overbaly a další pomůcky. Skupina je aktivní i mimo tělocvičnu, pořádá společné výlety a soustředění.

nahoru

Pilates

Pavel Gilar úterý, 18:00 – 19:00; pátek, 16:00 – 17:00

zobrazit podrobnosti

Pilates jsem studoval u Daniela Müllera v r. 2008. Dan pojetím cvičení výborně vystihl moji filosofii, o kterou se opírám ve své praxi.

Cvičení pilates pod mým vedením splňuje požadavky zakladatele tohoto cvičení, Josepha Pilatese, což se bohužel nedá říci o některých jiných lektorech. Je vhodné pro člověka jakéhokoli věku (cvičenci ve skupině jsou nyní ve věku 25–65 let). Limitem nejsou ani některé zdravotní potíže (cvičí s námi lidé s diagnózou endoprotéza kyčelního kloubu, výhřez meziobratlové ploténky, operace páteře, Bechtěrevova choroba, roztroušená skleróza).

Cvičení je to složité, ale při troše zájmu a soustředění zvládnutelné i pro ty, kteří jsou s koordinací pohybu na štíru. Prvním příkladem jsem já osobně.

nahoru

Kolektivní sporty

Sálová kopaná

Břetislav Skrbek středa, 18:00 – 19:15 50 Kč  fotky

zobrazit podrobnosti

Fotbálek hrajeme pravidelně ve středu od 18 hodin i o prázdninách. V tělocvičně je totiž hra daleko intenzivnější než venku, kde míč věčně lítá do autu. Obvykle hrajeme 3 nebo 4 zápasy do 10 gólů. Stálý kolektiv cca 8 známých od 25 do 70 let (nebo i víc, pořád se to mění) se nepravidelně obměňuje – nebráníme se nově příchozím. Po hře se jdeme v rámci regenerace koupat do přehrady (v létě) a na pivo na zahrádku u přehrady nebo v místní klubovně Jiskra Mšeno. Jsme průměrní ohleduplní hráči (občas k nám zavítali žáci FK Jablonec a byli jsme trapní se svým uměním).

Dvakrát do roka pořádáme turnaj, kde je účast mnohem větší. Hrajeme pro zábavu, ale také o věcné ceny pro vítěze i poražené. Oblibě se těší „poločasová“ soutěž pro přítomné diváky.

nahoru