Sportovní rekreační kluby Břízky

Aktuality

17. 11. 2018

Vánoční turnaj v malé kopané

Jako každý rok, i letos pořádáme Vánoční turnaj v malé kopané. Letošní ročník odehrajeme v sobotu, 22. prosince.

Začátek turnaje je stanovený na 15.00, předpokládaný konec okolo 18.00.

Vstupné 100 Kč, děti a dorost zdarma. :-)

Zájemci (pouze jednotlivci; týmy budeme losovat na místě) mohou kontaktovat Michala Stružského.

9. 9. 2018

Jablonecká sportovní neděle

Dne 9. září 2018, v rámci Jablonecké sportovní neděle, proběhla prezentace našeho spolku, včetně možností příchozích dětí si vyzkoušet své pohybové dovednosti v některých vybraných sportovních aktivitách, kterým se pod naším vedením účí jablonecké děti v pravidelných lekcích v rámci projektu Děti na startu.

Vybrali jsme 4 stanoviště:

  • přeběhy a poskoky s použitím frekvenčního žebříku,
  • člunkový běh na čas,
  • skok do dálky z místa,
  • lukostřelbu.

Zájem dětí o jejich vyzkoušení byl velký.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

Ráda bych touto cestou poděkovala za přípravu stanovišť i za zajištění hladkého průběhu sportování dětí na nich, Jardovi Janovskému, Jardovi Řeháčkovi, Ivě Skalské a Rudovi Hablemu.

Jiřina Vargová, projektová manažerka

1. 9. 2018

Zahájení cvičení dětí

31. 8. 2018

Poděkování za vyklízení sklepa

Poděkování


Rád bych touto cestou, jménem Sportovních rekreačních klubů, poděkoval Standovi Cidlíkovi, Jardovi Janovskému, Petru Jirmanovi, Boženě Měchurové, Jardovi Řeháčkovi, Michalu Stružskému, Jiřině Vargové za pomoc při vyklízení léty nashromážděného odpadu v podsklepení tělocvičny ve dnech 18. července a 29. srpna.

Za vedení spolku,

Rudolf Hable
místopředseda

18. 12. 2017

Vánoční turnaj v malé kopané

Jako každý rok, i letos pořádáme Vánoční turnaj v malé kopané. Letošní ročník odehrajeme v pondělí, 26. prosince.

Začátek turnaje je stanovený na 15.00, předpokládaný konec okolo 18.00.

Vstupné 100 Kč, děti a dorost zdarma. :-)

Zájemci (jednotlivci, týmy budeme losovat na místě) mohou kontaktovat Michala Stružského.

11. 11. 2017

Svatomartinské vítězství Břéti Skrbka

Náš lektor Břetislav Skrbek se pravidelně účastní různých běžeckých závodů a pravidelně sklízí úspěchy. Ten poslední přidal o víkendu, v sobotu 11. 11. 2017, kdy vybojoval první místo na Konrádově jedenáctce!

K úspěchu gratulujeme a přejeme mnoho dalších vítězství. :-)