Sportovní rekreační kluby Břízky

Děti na startu

O projektu

Děti cvičící v těchto našich cvičebních hodinách jsou zapojeny do celorepublikového projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace k tomuto projektu jsou k dispozici na www.detinastartu.cz. Licenci k projektu vlastní Český svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Náš spolek s tímto svazem každoročně uzavírá dohodu o poskytování této licence pro uvádění projektu do denní praxe. Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

FISAF zajišťuje proškolení a certifikaci lektorů pracujících s dětmi v rámci tohoto projektu a sleduje realizaci projektu ve sportovních organizacích, kterým je licence poskytnuta. Takto je tedy zajištěna nejen kvalita práce s dětmi, ale prostřednictvím registrace dětí coby členů našeho spolku, potažmo i svazu FISAF, také jejich každoroční úrazové pojištění při cvičebních lekcí v rámci tohoto projektu.

Při registraci dětí do tohoto projektu, pak navíc každé z dětí dostává tričko se svým jménem, deníček k zaznamenávání svých pohybově-sportovních dovedností a na konci každého roku i památeční diplom. Registraci s vyplňováním přihlášky provádíme až poté, co si děti naše cvičení odzkouší a samy se rozhodnou, že je tyto aktivity baví a chtějí v nich pokračovat.

Jakýkoliv dotaz, buď k zapojení svých dětí do našich cvičebních aktivit či k projektu Děti na startu, můžete směrovat na Jiřinu Vargovou (jirina.vargova@seznam.cz), tj. naši projektovou manažerku. Nebojte se proto přivést své děti k nám do tělocvičny a dát jim tak příležitost k zahájení jejich sportovně pohybového rozvoje, a tím i příležitost k nastartování celoživotní spokojenosti z pohybu, potažmo i zdraví.

Lektoři 👥


Fotky


MŠ Hláska

MŠ Hláska

MŠ Kapička

MŠ Mšenáček

MŠ Mšenáček

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda

MŠ Pohoda
     

Další fotky našich aktivit, včetně našich aktivit s dětmi, naleznete ve fotogalerii.